Logotype Angels Network
Lämna bidrag

Insamlingen Ängeln är helt ideell och beroende av bidrag för att existera.

Vad kan lämnas i bidrag

Pengar

Pengar kan inte lämnas till insamlingen Ängeln, men de kan omvandlas till:

Lämna inte större summor är 50-100 kronor per presentkort.

Varor

Varor kan lämnas av alla de slag. Nedan anges några exempel på lämpliga varor:

Hur och var kan bidrag lämnas

Mindre bidrag

Mindre bidrag kan sändas med Posten till:

Angels Network
Artemisgatan 23
115 42 STOCKHOLM

Större bidrag

För skrymmande gods, expressgods med Posten eller gods via speditionsfirma är leveransadressen:

Insamlingen Ängeln
Dianavägen 33
115 43  STOCKHOLM

Be leverantör kontakta oss innan leverans via 070-740 55 00.

Hämtning av bidrag

Bidrag kan även hämtas, vilket sker med hjälp av vår sponsor:

HK's Bilverkstad
Hornstullstrand 15
117 39  STOCKHOLM

Ta kontakt genom insamlingstelefon: 070-740 55 00

När kan bidrag lämnas

Bidrag kan lämnas under hela året.